Стартна листа за првиот дуатлон натпревар за 2019 година